All Posts

Hanno - kunstenaar op jonge leeftijd

Net 14 jaar oud in 1959 tekende Hanno deze boom. Hij tekende welhaast moeiteloos, met een zwarte balpen, op een stukje papier en later in een schetsboekje wat hij altijd bij zich had. In de bus naar school maakte hij de ene na het andere tekeningen met bomen, die in zijn hoofd voor hem poseerden. Een liefde voor bomen was iets wat hem verbond met zijn grootvader Cornelis Rol. De onbedwingbare drang om altijd en overal te tekenen of te schilderen, zien we ook terug bij Henricus Rol. Zo tekende bij lezingen en tijdens concerten, waar de mensen soms geïrriteerd raakten van het geluid van een zacht krijtje.

Boom, Johannes Rol 1959.

Read more ...


Krekelkooitje

De woonplaats van Henricus Rol, was gelegen in het plaatsje Noorden, dat al door veel kunstenaars voor hem ontdekt was wegens de mooie luchten en het natuurschoon van het plassen gebied. De streek werd aanvankelijk bevolkt door een groep mensen met “prachtige karakteristieke koppen”, waar je het genadeloos harde werken nog kon afzien, wat mooie portretten opleverde, van o.a Gijs van Capel, Vork, de smid Gert van den Helder, en huisarts Berend P. Visser.

Krekelkooitje

Read more ...


Kastanjeboom

Hierbij wou ik een herinnering delen. Ik zat namelijk nog eens te bladeren in de Verkade albums en zag daar een prachtige illustratie met een tamme kastanje; een enorme boom zonder bladeren van honderden jaren oud. Bij toeval had ik onlangs, zonder het te beseffen, die boom gezien, die inmiddels inmiddels 88 jaar ouder was geworden. Ik maakte er een foto van, en zocht voor een sluitend bewijs dat het dezelfde boom betrof. Het markante kerktorentje, zou eenvoudig het antwoord kunnen geven, maar was door de bladeren niet te zien.

Tamme Kastanje C.Rol ca. 1935.

Read more ...


Henricus Rol: Illustrator voor de Verkadealbums en alleskunner. Deel 5

Zijn ervaring met het maken van kopieën van oude meesters heeft Henricus geholpen een goed restaurateur te worden, dat traject volgde hij ook met zijn leerling-restaurateurs. Hij restaureerde o.a. voor musea, zowel oude meesters als schilders van later datum.

Henricus Rol werkende aan restauraties.

Read more ...


Henricus Rol: Illustrator voor de Verkadealbums en alleskunner. Deel 4

Henricus was bekend vanwege zijn illustraties voor de Verkade albums. In werkelijkheid deed hij veel meer: hij was een alleskunner, hij was altijd aan meerdere dingen tegelijk bezig.

Henricus Rol - Kopie van het Meisje met de parel (Vermeer).

Read more ...


Henricus Rol: Illustrator voor de Verkadealbums en alleskunner. Deel 3

In Artis heeft Henricus ook voorstudies van vogels gemaakt. In zijn atelier werkte hij die uit tot aquarellen. Voor een kleine aquarel kreeg hij in aanvang 15 gulden, later werd dat 20 en 25 gulden.

Voorstudie 3. Apen en vogels.

Read more ...


Henricus Rol: Illustrator voor de Verkadealbums en alleskunner. Deel 2

Een groot deel van de Verkade albums werd geschreven door Jac. P. Thijsse en de Artis albums door A.F.J. Portielje. Zij gaven de opdracht wat er geschilderd moest worden. Henricus, Cornelis en Jan Voerman verdeelden deze opdrachten dan weer onderling. Ze gingen goed met elkaar om. Er werd veel samengewerkt en soms maakten ze zelfs elkaars illustraties af.

Henricus Rol in het atelier.

Read more ...


Henricus Rol: Illustrator voor de Verkadealbums en alleskunner. Deel 1

Vanaf 1903 gaf de firma Verkade albums uit waarvoor plaatjes konden worden verzameld. Voor de illustraties zijn in de loop der tijd verschillende kunstenaars aangetrokken. Henricus Rol heeft tussen 1925 en 1940 samen met zijn vader Cornelis Rol en Jan Voerman jr. illustraties geschilderd voor een groot aantal plaatjesalbums. In eerste instantie was Cornelis door Jac Koeman – een neef van vader Rol – gevraagd voor de illustraties van het album ‘De bloemen in onzen tuin’. Henricus was toen nog bezig met zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zonder dat Verkade het wist schilderde hij onder de naam van zijn vader toen al diverse illustraties en werkte hij vanaf 1927/1928 mee aan het album ‘Paddestoelen’. Pas later kreeg Verkade dit te horen. Vanwege de goede kwaliteit werd Henricus als vaste illustrator aangenomen.

Henricus Rol met voorstudies.

Read more ...