Over de stichting#

Hoewel er veel werk is verkocht tijdens het leven van De Kunstenaars Rol, blijft er een immense nalatenschap aan schilderijen en tekeningen achter. De zorg is wat doen we er mee? Hoe zorgen we dat de belangstelling voor het werk weer wordt opgewekt, blijft en het werk in goede staat blijft?

De Stichting Kunstenaars Rol is opgericht op 25 mei 2001 en heeft haar zetel in de gemeente Nieuwkoop. De Stichting Kunstenaars Rol heeft als doel het bevorderen van de bekendheid en waardering van het werk van beeldende kunstenaars uit de familie Rol.

Om dit doel te realiseren houdt de stichting zich bezig met het volgende:

  1. het opsporen en catalogiseren van de werken.

  2. Het adequaat conserveren, en waar nodig het restaureren van de werken.

  3. Het verzamelen van correspondentie, relaties en opstellen van biografieën.

  4. Het creëren en onderhouden van een online aanwezigheid.

  5. Het organiseren van tentoonstellingen.

  6. Het onderbrengen van verzamelingen in musea.

  7. Het beschikbaar maken van memorabilia zoals kaarten, boeken, prints etc.

  8. Fondsenwerving om duurdere activiteiten te bekostigen.

Restauratie in het atelier van Henricus Rol.

Het atelier, 1963. Vlnr, Henricus Rol, Inge Zekveld en Mieke Polderman.#